* افراد مشروحه ذیل بعنوان داوطلب هیات مدیره و بازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان ساری تایید صلاحیت گردیدند.

* تعداد 8 نفر به عنوان داوطلب هیات مدیره و 2 نفر داوطلب بازرس می باشند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

سمت مورد تقاضا

1

سید سیاوش ابوالقاسمی

سید مهدی

هیات مدیره

2

پریسا جعفری سنگسرکی

مشهدی

هیات مدیره

3

حبیب اله داوری

علی

هیات مدیره

4

محسن رسولی ساروی

محمد

هیات مدیره

5

سیده شیوا شجری

سید علی

هیات مدیره

6

سید حسین شجری

سید حجت

هیات مدیره

7

راحله غفوری زیدی

نادعلی

هیات مدیره

8

سید محمد میرمحمدی شکتائی

سید نصراله

هیات مدیره

9

سید نیما صفا هندی

سید ناصر

بازرس

10

سید ابوالفضل کاملی

سید رضا

بازرس

منبع : اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری |اطلاعیه شماره 2 - داوطلبین تایید صلاحیت شده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شهرستان ساری
برچسب ها : داوطلب ,شهرستان ساری ,تایید صلاحیت ,حقوق مصرف ,انجمن حمایت ,هیات مدیره